• Uncategorized

    Munting Tinig

          Madilim ang paligid at pilit kong minumulat ang aking maliliit na mga mata. Pilit kong ginagalaw ang aking maliliit na kamay at paa. Ako ay nasasabik sa aking mga naririnig sa paligid. Ako ay labis na nasasabik sa pagdating ng tamang araw. Bawat araw ay aking sinusubaybayan. Bawat araw sa akin ay isang regalong bigay ng Poong Maykapal. Maraming katanungan ang sa aking isip ay naglalaro. Ano kaya ang magiging itsura nila? Ano kaya ang lugar na aking kalalakihan? Ano kaya ang naghihintay na kapalaran sa akin? Ang tanging alam ko lamang ay mabait sa akin ang Ama kung kaya’t hindi niya ako pababayaan. Walang araw na…